Lutul, elementul primordial

Lutul, elementul primordial

Lutul, elementul primordial

calendar_today29.01.2021

Materia primă pentru confecţionarea vaselor este argila (lutul), un pământ compus din silicat de aluminiu, carbonat de calciu, magneziu şi oxizi de fier, care are calităţi plastice, adică se poate modela în forme diferite, după uscare păstrând aceste forme.

Argila este cunoscută sub mai multe varietăţi:
  1. argila plastică folosită în olărit, are culoare cenuşie, serveşte la fabricare faianţei şi olăriei comune.
  2. pământul galben – este, de fapt, un pământ de culoare galbenă, roşie sau brună, care serveşte lafabricarea olanelor (piesă de argilă arsă, de obicei de formă semicilindrică, folosită pentru executarea învelitorilor la acoperişurile unor clădiri.

Situat la cumpăna dintre meșteșug si artă, olăritul, această ocupație prin care, din cele mai vechi timpuri, pământul, apa și focul au pus suflet în mâna țăranului român - se bucură și azi de o largă prețuire.

Modelajul în lut este o îndeletnicire pe care noi românii o moștenim din adâncul timpurilor.


”Arta este în esență, cea mai profundă expresie a creativității umane.”


Add Comment